fbpx

PRIJAVA NA SEMINAR 02. april - SYS Company edukacijski centar Analiza finansijskih izvještaja

Analiza finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka, te ih je stoga potrebno znati analizirati i interpretirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji, te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije. Finansijski izvještaji determinišu odnosne prema kreditorima, dobavljačima, klijentima i dioničarima kompanije, te stoga o kvaliteti informacija iz finansijskih izvještaja ovisi cijena dionice, dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obaveze. Ključno je vidjeti u kojim segmentima finansijskih izvještaja se mogu izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

Seminar se u cijelosti bazira na konkretnim primjerima iz prakse, uz popratne interpretacije s aspekta finansijske analize i planiranja, na praktičan način koji ponekad nije sastavni dio standardne akademske literature.

Seminar je osmišljen kao interaktivan i dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz primjere. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru proširiti će se vidokrug svih učesnika i širina izražavanja mišljenja po predmetnoj tematici.

Po završetku seminara, polaznici bi trebali dobiti jasnija saznanja, odnosno biti u stanju:

Interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka u bilansu;

Izračunati i objasniti operativni, finansijski, investicioni i slobodni novčani tok kompanije;

Izračunati i interpretirati finansijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti;

Izračunati i interpretirati različite oblike dekomponovanja finansijskih pokazatelja (dekomponovanja različitih vrsta prinosa, bruto dobiti itd.) i utjecaja pojedinih elemenata na predmetni finansijski pokazatelj;

Razumjeti utjecaj fiksnih operativnih troškova na operativni rizik i način na koji se on mjeri (koncept operativne poluge);

Razumjeti uticaj fiksnih troškova finansiranja na finansijski i ukupni rizik, te način na koji se on mjeri (koncept finansijske poluge);

Razumjeti koncept dodane ekonomske vrijednosti (eng. EVA);

Uporediti i na ispravan način interpretirati razlike među indikatorima između kompanija u istoj industriji;

Shvatiti ‘veliku sliku’ i način kako iz mnoštva detalja i indikatora se mogu izvući ključni zaključci potrebni za prezentaciju menadžmentu i investitorima;

Upoznati se sa najčešćim pogreškama u finansijskim izvještajima.

Seminar je zasnovan na interakciji predavača i polaznika na način da u svakom trenutku je poželjno da polaznici imaju aktivnu ulogu i postavljaju pitanja, te pokreću raspravu o pitanjima vezanim za ovu temu.

Teme seminara:

Analiza i prezentacija finansijskih izvještaja, te njihovih ključnih dijelova (kako čitati bilanse i finansijske pokazatelje);

Upoznavanje sa naprednom finansijskom analizom izvještaja;

Bilans uspjeha (metode sastavljanja bilansa uspjeha, razlika između metoda ukupnih troškova i prodatih učinaka, analiza strukture i rasporeda ukupnih, poslovnih i finansijskih prihoda, rashoda i finansijskog rezultata);

Bilans stanja (analiza aktive, stalne i obrtne imovine, analiza pasive, struktura sopstvenog i pozajmljenog kapitala – horizontalna i vertikalna analiza);

Izvještaj o novčanim tokovima (razlike između poslovnih, ulagačkih/investicionih i finansijskih tokova);

Promjene na kapitalu (osnivački kapital, rezerve i dobit/gubitak);

Bilješke uz finansijske izvještaje (analiza dodatnih podataka poslovanja subjekta);

Racio analiza, KPI – ključni finansijski pokazatelji (razumijevanje i tumačenje);

Kako finansijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju;

Analiza finansijskog položaja kompanije (racio likvidnosti, koeficijenti finansijske moći i racio solventnosti, aktivnost i profitabilnost, sistematizovanje i tumačenje na konkretnim primjerima);

Važnost i uloga obrtnog kapitala;

Kako ustanoviti koji su dijelovi finansijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o kompaniji, te o procjeni vrijednosti kompanije;

Najčešće pogreške u finansijskim izvještajima.

Cilj seminara:

Interaktivni seminar Analiza finansijskih izvještaja je edukativni program s naglaskom na praktičnu analizu i razumijevanje finansijskih izvještaja, fokusiran na pravilnu interpretaciju finansijskih indikatora i pokazatelja poslovanja, počevši od analize trendova u bilansu uspjeha – izvještaju o ukupnom rezultatu za period, strukturi i kretanju različitih vrsta novčanih tokova, praćenju omjera i indikatora aktivnosti, likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, operativne i finansijske poluge, dodane ekonomske vrijednosti itd.

Seminar je namijenjen:

Članovima uprave, višem i srednjem menadžmentu većih kompanija; Direktorima malih i srednjih preduzeća; Voditeljima i radnicima u odjelu finansija, računovodstva i kontrolinga; Zaposlenima u finansijskim institucijama koji su u dodiru s korporativnim sektorom i kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou; Zaposlenima u javnoj upravi, ministarstvima i ostalim javnim službama kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou.

Predavač

mirna slika

dr. sc. Mirna Pajević – Interni i eksterni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta.

Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak,  ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Nabrojati ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač/trener:

Ovlašteni eksterni revizor izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

Nacionalni certifikat Ovlašteni interni revizor, Specijalista za oblast: Privreda/Gospodarstvo, IT-informacione tehnologije, Budžet/NGO i Neprofitne organizacije, Banke i ostale finansijske institucije izdat od Instituta Internih revizora u BiH kod IIA Global;

Certifikat internog revizora za javni sektor izdat od Ministarstva finansija;

Stalni sudski vještak iz oblasti ekonomske struke (tri podoblasti: ekonomija i tržišni odnosi, finansije i računovodstvo i finansijsko izvještavanje) izdat od Ministarstva pravde;

Certifikat „Metode tržišne procjene nekretnina (po RICS standardima)“;

Certifikat „Property Development: Finansijska analiza projekta i istraživanje tržišta“;

Certifikat „Income method of property valuation“;

Certifikat Certifiiciranog računovođe izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

Certifikat “Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (IFRS for SMEs)“ izdat od Svjetske Banka (The World Bank), IFRS Foundation, IFRS Education Initiative;

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Analiza finansijskih izvještaja iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 23. marta iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

 Učešće na seminaru
 Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 Materijal za pisanje
 Potvrdu o učešću na seminaru
 Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 02. april, 10-17h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: