fbpx
Cash Flow plan i upravljanje likvidnošću
Slider

Cash Flow plan i upravljanje likvidnošću

Sposobnost kompanije da generiše gotovinu iz svog poslovanja preduslov očuvanja njene likvidnosti.

Datum održavanja: Četvrtak, 27.08.2020.

Seminar je ograničen na 20 učesnika!

Likvidnost predstavlja mogućnost da se izmire obaveze koje dospjevaju u kratkom roku (do godinu dana). Likvidnost se vezuje za postojanje dovoljne obrtne imovine iz koje će se izmiriti obaveze, a zatim i kapacitet kompanije da tu obrtnu, kratkoročnu imovinu, pretvori u novac. Obrtnu imovinu čine potraživanja, zalihe, kratkoročni papiri od vrijednosti, kao i sam novac na računu. Potraživanja nastaju kao posljedica brojnih faktora, ali svakako najznačajniji jeste naša odluka da nekome našu robu ili usluge prodajemo uz povjerenje da će nam istu platiti u nekom budućem (dogovorenom) vremenskom periodu.

Da bi bila likvidna, kompanija mora imati više kratkoročne (likvidne) imovine od kratkoročnih obaveza. Iako svi tvrde da “Cash is king” značajan broj vlasnika i menadžera stavlja akcenat isključivo na iznos prihoda i dobiti, zanemarujući operativne tokove gotovine. Pozitivan novčani tok je po mnogo čemu daleko važniji pokazatelj stvarne uspješnosti kompanije nego što je to slučaj sa dobiti, jer realno odražava pravu sliku poslovanja. Značaj toka gotovine/novca je utoliko veći jer predstavlja važan izvor informacija i za veliki broj drugih zainteresovanih strana, kao što su npr. banke koje na osnovu novčanog toka procjenjuju da li firma ima kapacitet da redovno otplaćuje novi kredit koji je zatražen.

U periodima krize, kao što je ova, kada je likvidnost kompanije ugrožena, veoma je bitno da se plan novčanih/gotovinskih tokova (Cash Flow plan) donosi i prati za što je moguće kraći vremenski period! Pravilnim planiranjem priliva i odliva gotovine, menadžment može donositi i/ili prilagođavati svoje poslovne odluke, bitne za budućnost kompanije.

Kroz seminar će vas voditi vrhunski finansijski stručnjak Damir Sokolović.

Teme seminara

Gotovina i gotovinski tok (Cash Flow);

Kako planirati i pratiti Cash Flow;

Upravljanje troškovima i njiihov uticaj na gotovinske tokove;

Procjena poslovnih partnera – Risk Management;

Ročna usklađenost potraživanja i obaveza – da li je moguća u ovim vremenima?;

Upravljanje zalihama sa aspekta likvidnosti;

Investicije i njihov efekt na gotovinski tok;

Koje je zaključke moguće donijeti na osnovu Cash Flow izvještaja.

Cilj seminara:

Sticanje neophodnih znanja i vještina za prepoznavanje potencijalnih opasnosti po likvidnost kompanije, ocjenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti kompanije, ocjenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti kupaca i dobavljača i razumjevanje kako menadžerske odluke mogu pozitivno ili negativno uticati na likvidnost.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima kompanija svih veličina, finansijskim direktorima, zaposlenima u kontrolingu, kao i onima koji razmišljaju o uvođenju kontrolinga u svoje privredno društvo.

Predavač:

damir web

Damir Sokolović je gradio svoje poslovno i stručno iskustvo na  dužnosti direktora (GM/CEO) ili finansijskog direktora (CFO) u različitim kompanijama, bankama i finansijskim institucijama. U revizorskom društvu Revsar d.o.o. Sarajevo, kao direktor, organizovao je i vodio reviziju različitih domaćih i međunarodnih kompanija. U tom periodu je stekao i zvanje Ovlaštenog revizora, te bio koautor knjige „Računovodstvo za nevladine organizacije“. U ProCredit Banci je vodio  odjel interne revizije. U naftnoj industriji bio je finansijski direktor u OMV BH d.o.o. Sarajevo (član OMV ag Wien), a nakon toga i finansijski direktor Energopetrol d.d. Sarajevo i Holdina d.o.o. Sarajevo (članovi INA/MOL grupe). Na nivou OMV grupe prošao je brojne treninge sa naglaskom na upravljanje grupama, motivaciju i pregovaranje/rješavanje sukoba. Kroz specijalistički studij „Power2Manage“ na IMD Business School, Lausanne, Švicarska, dodatno je obogatio svoje znanje u područjima upravljanja finansijama, organizacija i upravljanja timom. Kao direktor Diners Club BH d.o.o. Sarajevo je bio zadužen za reorganizaciju i jačanje položaja brenda Diners na BH tržištu. Na mjestu direktora Vakufske banke d.d. Sarajevo je bio zadužen za cjelokupno poslovanje i daljnje jačanje banke. Trenutno je direktor konsultantske kuće „DS savjetovanje“ d.o.o. Sarajevo, čiji je i osnivač.

Cijena:

Kotizacija za učešće na seminaru Cash Flow plan i upravljanje likvidnošću  iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 14. augusta iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
Materijal za pisanje
Potvrdu o učešću na seminaru
Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 27. august, 10-16h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika:

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Reference:

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: