fbpx
Upravljanje, procjena i praćenje ekonomske isplativosti ulaganja
Slider

Upravljanje, procjena i praćenje ekonomske isplativosti ulaganja

Kroz webinar će vas voditi dr. sc. Mirna Pajević, interni i eksterni revizor

Datum održavanja: Srijeda, 24.11.2020.

Webinar je ograničen na 20 učesnika!

Ulaganjem (investicijom) se može označiti bilo koja vrsta ulaganja, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti, kao i u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije.

Ulaganje ima izuzetnu važnost u razvoju svake kompanije, te je veoma bitno poznavanje i poštivanje osnovnih pravila i postulata kapitalnog (investicionog) budžetiranja, kao i pravilan odabir metoda za donošenje odluka o ulaganju.

Proaktivno upravljanje prihodima i troškovima ključno je za ocjenu isplativosti ulaganja, njihovo procjenjivanje i praćenje. U proaktivnom upravljanju troškovima i prihodima nije riječ o brzim i kratkoročnim poboljšanjima, već o dugoročnom poboljšanju troškovnih i prihodovnih pozicija, odnosno dugoročnim prednostima u usporedbi sa konkurencijom.

Kapitalni projekti zauzimaju značajni dio bilansa svake kompanije, te ponekad određuju uspjeh ili propast same kompanije. Kod odabira i primjene alata za donošenje konačnih odluka o ulaganju treba biti izuzetno pažljiv, te poštivati principe kapitalnog budžetiranja. Jednom donesene odluke o ulaganju ne mogu se lako promijeniti, te pogreške mogu imati višestruke posljedice. Rezultat kvalitetnog upravljanja ulaganjima je jedan od načina postizanja menadžerskih ciljeva na temelju optimalnog angažovanja resursa.

Poznavanje osnovnih pokazatelja i načina odlučivanja prilikom odabira pravilne strukture i izvora finansiranja i ulaganja, kao i izrada uspješnog investicijskog plana, odnosno investicijskog projekta ili plana ulaganja, postaje ključna karika uspješne poslovne ekspanzije.

U praktičnom smislu, upravljanje, procjena i praćenje ekonomske isplativosti ulaganja podrazumijeva podvrgavanje troškova i prihoda sistemu kontrole. Ovo podrazumijeva predviđanje, planiranje, budžetiranje i kontrolu troškova i prihoda, analize koje pokazuju ponašanje troškova i prihoda ovisno o promjeni okolnosti i uzroke odstupanja od predviđenih veličina s ciljem njihovog zadržavanja u prihvatljivim granicama. Na ovaj način se osigurava informacija menadžerima za izbor između mogućih alternativa koje omogućavaju promjene smjerova aktivnosti radi postizanja optimalnih ekonomskih rezultata.

Cilj naših seminara je povećanje efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju. Cilj ovog seminara je optimizacija rukovođenja, sa akcentom na upravljanje, procjenu i praćenje ekonomske isplativosti ulaganja, te kvaliteta procjene i praćenja uloženih resursa. Konačni cilj je postizanje što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju, odnosno maksimizacija rezultata poslovanja.

Seminarom će se savladati neophodne vještine za vođenje i upravljanje troškovima i prihodima, te alati za procjenu, praćenje, analizu i isplativost ulaganja, kao i osnovne kategorije kvalitetnog investicionog plana. Konkretnije, naučit će se primjena kvantitativnih modela za procjenu vrijednosti rezultata (prihoda i troškova) kapitalnih projekata i ulaganja, odlučivanje o vrstama ulaganja, računanje isplativosti, rentabilnosti i ekonomičnosti, savladat će se strategije za vođenje projekta koje direktno zavise o prihodima i rashodima, kao i analize i kontrola pokazatelja učinaka i prepoznavanje ranih znakova i rizika unutar kompanije. Kroz seminar posebno će se obraditi pojedine kategorije prihoda i troškova koje su ključne za uspjeh pojedinog ulaganja.

Cilj webinara:

Efikasno upravljanje prihodima i troškovima – modeli i alati,

Kvalitetno vođenje i organizacija investicionih projekata,

Stjecanje novih znanja sa akcentom na kvantitativne metode procjene isplativosti ulaganja,

Od investicionog plana i revizije investicione dokumentacije do odobravanja sredstava i početka ulaganja,

Unaprjeđenje vještina kontrolinga, pravilnog donošenja odluka, izbora i procjene ekonomsko isplativih projekata, izvora i stope finansiranja, obračuna i procjene troškova i prihoda vezanih uz ulaganje, praćenje realizacije i efekata ulaganja,

Upoznavanje sa pokazateljima učinaka poslovanja, identifikacijom ključnih rizika i prepoznavanjem i rješavanjem potencijalnih problema iz prakse,

Razvijanje upravljačkog i menadžerskog računovodstva,

Procesi optimizacije u kompaniji.

Teme webinara:

Strateške odluke i konkurentske strategije upravljanja

Promjene u savremenom poslovnom okruženju

Upravljanje ulaganjima kroz upravljanje prihodima i troškovima

Upravljačko i menadžersko računovodstvo

Alternativno poslovno odlučivanje

Upravljanje kapitalnim izdacima (CAPEX vs OPEX)

Trošak amortizacije, vrste i utjecaj

Kontrola projektne dokumentacije, od odluke do ulaganja

Opravdanost i izvodivost ulaganja

Finansijska isplativost i metode procjene vrijednosti ulaganja (tržišna metoda, metoda kapitalizacije i troškovna metoda)

Trošak finansiranja i analiza novčanih tokova

Pokazatelji učinka, analiza profitabilnosti i kontrola

Praktični primjeri (NPV, IRR)

Metodologija rada:

Webinar je osmišljen kao interaktivan i dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju, a tiče se upravljanja prihodima i troškovima, poslovnim odlukama i ulaganjem u različite vrste projekata odnosno investicija. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz niz praktičnih primjera, testova i vježbi. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru proširiti će se vidokrug svih učesnika i širina izražavanja mišljenja po predmetnoj tematici.

Webinara je namijenjen:

Vlasnici, menadžeri, rukovodioci, tim lideri, projektne jedinice, projekt menadžeri, zaposlenici iz sektora/službi za finansije, računovodstvo i investiranje, tehnički odjeli, javni i privatni sektor, i svi oni koji žele da budu efikasniji i efektivniji na svom radnom mjestu u cilju što boljeg donošenja poslovnih odluka i povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja.

Predavač

mirna nova web

dr. sc. Mirna Pajević – Interni i eksterni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta.

Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak,  ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Nabrojati ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač/trener:

Ovlašteni eksterni revizor izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

Nacionalni certifikat Ovlašteni interni revizor, Specijalista za oblast: Privreda/Gospodarstvo, IT-informacione tehnologije, Budžet/NGO i Neprofitne organizacije, Banke i ostale finansijske institucije izdat od Instituta Internih revizora u BiH kod IIA Global;

Certifikat internog revizora za javni sektor izdat od Ministarstva finansija;

Stalni sudski vještak iz oblasti ekonomske struke (tri podoblasti: ekonomija i tržišni odnosi, finansije i računovodstvo i finansijsko izvještavanje) izdat od Ministarstva pravde;

Certifikat „Metode tržišne procjene nekretnina (po RICS standardima)“;

Certifikat „Property Development: Finansijska analiza projekta i istraživanje tržišta“;

Certifikat „Income method of property valuation“;

Certifikat Certifiiciranog računovođe izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

Certifikat “Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (IFRS for SMEs)“ izdat od Svjetske Banka (The World Bank), IFRS Foundation, IFRS Education Initiative;

Cijena

Kotizacija za učešće na webinaru Upravljanje, procjena i praćenje ekonomske isplativosti ulaganja iznosi 355,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 20. novembra iznosi 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 255,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

Učešće na webinaru putem Microsoft Teamsa
Dokumentacija i nastavni materijali u elektronskoj formi
Potvrdu o učešću na webinaru

Mjesto i vrijeme održavanja

Platforma za održavanje webinara: Microsoft Teams, nije potrebna instalacija kod polaznika, registrirani polaznici dobivaju link za uključenje u webinar.

Vrijeme: 24. novembar, 10-17h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: