fbpx

Prijava na seminar Cisco Next Generation Firewall (NGFW) Technology 14. mart, Hotel Hills, Ilidža

Zašto Cisco Next Generation Firewall (NGFW)Technology?


Današnje moderno poslovanje ne može se zamisliti bez odgovarajuće IT infrastrukture, kao  i adekvatnih znanja o informacionoj sigurnosti, odnosno metodama i resursima za zaštitu korporativnih informacionih sistema.

​U procesu ubrzane digitalizacije, IT tehnologija će naravno odigrati esencijalnu ulogu. U skladu sa ubrzanom digitalizacijom i najpovjerljivijih sadržaja i informacija, tema sigurnosti digitalnih informacija i sistema nameće kao nešto o čemu se mora unaprijed razmišljati i što se obavezno mora planirati u samom začetku kreiranja željene arhitekture bilo kojeg informacionog sistema. U tom kontekstu, firewall tehnologija kao prva linija odbrane internih resursa od potencijalnih izvora opasnosti na globalnoj Internet mreži je jedan od ključnih segmenata zaštite svake kompanije i svih njenih poslovnih procesa.

​Danas je firewall tehnologija, prateći trendove porasta opsega djelovanja, širenja spektra korištenja različitih visokosofisticiranih „malware“ tehnika, organizovanosti i agresivnosti napadača, proširila svoje djelovanje sa poznatog tzv. „Statefull“ inicijalnog 4 nivoa mrežnog modela i na preostala 3, uključujući i aplikativni mrežni nivo.

Cisco, koji je već godinama unazad jedan od vodećih vendora opreme i softverskih resursa iz oblasti mrežnih tehnologija i informacijske sigurnosti, u proteklih par godina posvetio je posebnu pažnju ovoj tematici. Kao plod ove posvećenosti uslijedilo je kreiranje jednog kompaktnog i inteligentnog sigurnosnog mehanizma koji se sastoji od više međusobno povezanih pojedinačnih segmenata.

​Ono što je ključno je da ovi pojedinačni segmenti na sigurnosne prijetnje u konačnici reagiraju kao jedinstven odbrambeni inteligentni organizam. U širokoj paleti Cisco Security proizvoda, Next Generation Firewall-i predstavljaju perjanicu portfolija i predstavljaju ogroman kvalitativni skok u smislu unaprjeđenja dobrih praksi mrežne sigurnosti koje su svojevremeno postavili statefull Cisco Adaptive Security Appliance Firewall-i.

​Znanja i kompetencije (tehnička i menadžerska) iz oblasti Cisco Next Generation Firewall (NGFW) Tehnologije su ključni za kvalitetnu analizu, planiranje i implementaciju mandatorne prve linije odbrane modernog informacionog sistema svake današnje kompanije (network firewalls).  Ciljevi seminara:

Upoznavanje polaznika sa opcijama management-a Cisco NGFW-om kroz Cisco FirePOWER Management Center (FMC) Appliance-a (u ove svrhe biće korišten Cisco dCloud Demo);

Polaznik će biti upućen u mogućnosti implementacije različitih konfiguracija, te administracije i održavanja NGFW sistema preko FMC-a (u ove svrhe biće korišten Cisco dCloud Demo).

Upoznavanje polaznika sa Cisco Next Generation Firewall tehnologijom i pripadajućim Next Generation modulima; Upoznavanje polaznika sa različitim modelima, inicijalnim opcijama, te mogućnostima implementacije Cisco NGFW-a;
Upoznavanje polaznika sa inicijalnim konfiguracijama NGFW sistema, uz upoznavanje sa mogućim opcijama za upravljanje i konfuguraciju  sistema nakon izvršene inicijalne CLI konfiguracije; Upoznavanje polaznika sa sistemom za upravljanje i konfiguraciju Cisco Next Generation Firewall uređaja, odnosno FirePOWER Management Center Appliance-om;

Metodologija rada:

Seminar je osmišljen tako da se polaznici upoznaju sa Cisco NGFW tehnologijom, te da kroz konkretne primjere steknu bazična znanja neophodna za učešće u odgovarajućem pozicioniranju, planiranju i dimenzioniranju tehnologije unutar korporacije, kao i osnovna znanja za pružanje tehničke podrške implementatoru prilikom „onsite“ implementacije sistema. Predavanje će biti interaktivnog tipa, pri čemu će predavač definirati vremenski prostor za interakciju u smislu pitanja, razmjene iskustava i dr., a na temu predmetne Cisco Next Generation Firewall tehnologije.

MODUL I

​1. Prezentacija CISCO Next Generation Firewall portfolija uz kratki pregled vezanih segmenata Cisco Security proizvoda i mogućnosti integracije; ​2. Tehnička prezentacija funkcionalnosti Cisco FirePOWER Next Generation Firewall modula

MODUL II

​1. Upoznavanje sa mogućim opcijama implementacije (arhitektura) i management-a NGFW sistema; ​5. Zatvaranje seminara
2. Upoznavanje sa inicijalnom konfiguracijom FirePOWER sistema (CLI) kroz primjer; 6. Diskusija i pitanja
3. Upoznavanje sa karakteristikama i opcijama FirePOWER Management Center (FMC) management konzole (Cisco dCloud Demo); 7. Evaluacija seminara
4. Prolazak kroz osnove konfiguracije, monitoringa i administracije FirePOWER NGFW sistema kroz FMC (Cisco dCloud Demo), te pregled pozicija na kojima se izvršava  i konfiguracija ključnih advanced funkcionalnosti NGFW-a;  


Učesnici će biti u mogućnosti da koriste stečena znanja u segmentu:

Poznavanje funkcionalnosti i prednosti Cisco NGFW tehnologije i vezanih Next Generation modula;

Planiranje implementacije Cisco NGFW sistema zaštite informacionog sistema;

Učešće u implementaciji i konfiguraciji Cisco NGFW-a i pripadajućeg Cisco sistema za Management (FirePOWER);

Osnove administracije i monitoringa Cisco NGFW sistema;

Osnovno poznavanje ostalih segmenata Cisco Security portfolija, te njihove ključne uloge u integrisanom CISCO Security okruženju.

PREDAVAČ

Faruk Zuko, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsiek telekomunikacije. Posjeduje 11 godina iskustva u projektovanju, implementaciji, administraciji i održavanju sistemsko-mrežnih segmenata informacionih sistema, od čega je tri godine vodio IT tim Banke kao direktor Sektora IT. Cisco edukacije i pripadajući ispiti: “Cisco Security Architecture for System Engineers” i “Cisco On-Premisse and Cloud Networking for System Engineers”, “Cisco Security Firejumper for System Engineers” (2 Firejumper nivo za 3 Cisco Security oblasti – Cisco Next Generation Firewals, Cisco Stealthwatch, Cisco Identity Services Engine (ISE), te Cisco Umbrella tehnologiju). Redovni učesnik tehhničkih i breakout sesija godišnjih Cisco Live konferencija, sa posebnim akcentom na sesije vezane za implementaciju sigurnosnog segmenta IT infrastrukture.

CIJENA

Kotizacija za učešće na seminaru Cisco Next Generation Firewall (NGFW) Technology iznosi 395 KM (+17% PDV).

Popust 10% za 2 i više odnosno 20% za 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije.

​Cijena uključuje osvježenje na pauzama i zajednički ručak.

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

Hotel Hills Sarajevo Congress & Termal spa Resort

Adresa: Butmirska cesta 18, Ilidža 71210

Vrijeme: 14. mart., 09-16h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: info@sys.ba, Tel: 033 931 000

Reference

Menprom
Menprom
Tehnograd Company Tuzla
Tehnograd Company Tuzla

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije. SYS Company za svoj zadatak prvenstveno ima razvijanje povjerenja, partnerstva i potražnje za proizvodima svojih principala, a na tom putu ulažemo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumjevanje proizvoda od strane partnera i krajnjih korisnika.

Već u prvoj godini poslovanja, SYS Company je postao autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distibucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa DellEMC value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolija Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača.

U 2018. godini SYS Company i Dahua Technology, renomirani svjetski proizvođač pametnih rješenja u polju video-nadzora, kontrole pristupa i video prezentacijske opreme, potpisali su distributerski ugovor, kojim je SYS Company postao distributer Dahue za Bosnu i Hercegovinu. SYS Company će ponuditi svojim partnerima kamere vrhunskog kvaliteta za video-nadzor, ali i za pametni nadzor kroz: perimetrijsku zaštitu, termalne kamere, kamere koje koriste vještačku inteligenciju za prepoznavanje lica i registarskih oznaka, kamere za brojanje posjetilaca itd. U portfoliju će se naći i oprema za kontrolu pristupa, te video projekcije kroz video-zidove, monitore i, sve popularniji, Digital Signage, gdje je moguća centralna upravljivost većim brojem unutrašnjih i vanjskih oglašivačkih monitora i video-zidova na različitim lokacijama.

Kao value added distributor, SYS Company svojim partnerima omogućava presales usluge, isporuku proizvoda sa lagera u Sarajevu, direktnu komunikaciju sa proizvođačem, kao i postsales usluge, koje nerijetko uključuju servisiranje opreme i obezbjeđenje rezervnih dijelova za isporučenu opremu.

Izvrsnost je ono što nas pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova.

Našim klijentima pružamo sveobuhvatnu uslugu relizacije IT projekata, poslovnog savjetovanja i edukacije, u skladu s njihovim potrebama, a čija kvaliteta je utemeljena na primjeni savremenih pristupa u poslovanju te višegodišnjem praktičnom iskustvu užeg tima i dokazanih stručnjaka s kojima surađujemo.

Naše iskustvo u distribuciji, poslovnim procesima te implementaciji IT rijesenja odnosi se na srednje i velike kompanije unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: