fbpx

Dahua Technology rješenje za precizno beskontaktno mjerenje tjelesne temperature

Svjesni činjenice da mnoge kompanije nisu u situaciji da organiziraju poslovne procese, tako da zaposlenici mogu raditi od kuće, smatramo da je od krucijalne važnosti osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za osoblje u okviru kompanije. Zaposlenici se moraju osjećati sigurno kako bi i tokom ove teške i neizvjesne situacije za društvo u cjelini, bili pouzdani i produktivni. Rana detekcija simptoma eventualnih slučajeva oboljelih osoba se pokazala kao najbolji način da se prevenira širenje virusa, a jedan od najčešćih simptoma je povišena tjelesna temperatura.

U cilju zaštite zaposlenika i korisnika usluga Vaše ustanove/kompanije, te rane detekcije simptoma eventualnih slučajeva oboljelih osoba koji svakodnevno dolaze u Vašu ustanovu, predstavljamo Vam rješenje za precizno, beskontaktno mjerenje tjelesne temperature grupe prolaznika na jednoj tački prolaza, proizvođača Dahua Technology.

Rješenje Dahua Technology je trenutno najtačnije i najsigurnije rješenje ove vrste na svijetu za beskontaktno mjerenje tjelesne temperature grupe prolaznika na osnovu detekcije lica i preciznog mjerenja temperature u određenoj tački lica. Za razliku od standardnih termalnih kamera, koje se intenzivno pojavljuju na tržištu i ne rade na principu precizne detekcije lica, što uzrokuje mogućnost greške u mjerenju od ± 1-2°C, kao i podizanje lažnih alarma, predloženo Dahua Technology rješenje koristi „crno tijelo“ (Blackbody – referentne tačke), koje tu grešku smanjuje na ± 0,3°C. Također, predloženo rješenje je mobilno, tako da se može premiještati s lokacije na lokaciju po potrebi. Nadalje ovo rješenje omogućava istovremeno mjerenje tjelesne temperature grupe prolaznika odnosno posjetilaca sa tačno iskazanom tjelesnom temperaturom svakog od njih, bez potrebe da operater prilazi bilo kome od njih dolazeći u kontakt sa potencijalnim prenosiocima virusa i izlažući sebe riziku zaraze.

Naglasili bismo također da se oprema, koja se nudi kroz predmetno rješenje, može koristiti i nakon prolaska pandemije korona virisa COVID19 u svrhu sigurnosnog nadzora objekata. Naime, termalne kamere se koriste u situacijama niske vidljivosti, odnosno tokom maglovitog perioda, kada standardne kamere za video nadzor nisu upotrebljive, za razliku od termalnih kamera, koje detektuju dešavanja otkrivajući izvor toplote, kao i za ranu detekciju eventualnih požara. S druge strane, snimač i softver se mogu koristiti i za povezivanje standardnih kamera za video nadzor. Dakle, nabavka ove opreme bi mogla imati višestruku namjenu, a ne samo kao oprema za prevenciju širenja COVID19.

Više na videu: https://www.youtube.com/watch?v=VJy2869i_K8&

Više na linku: https://avaz.ba/promo/555427/kompanija-koja-je-bila-na-prvoj-liniji-odbrane-od-korona-virusa-u-kini-ima-ured-u-sarajevu-i-spremna-je-pomoci-i-bosni-i-hercegovini

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: