fbpx
Transferne cijene
Slider

Transferne cijene

Na našem interaktivnom seminaru saznajte kako sačiniti izvještaj o transfernim cijenama!

Kroz seminar će vas voditi Fahrudin Hasanović, Interni revizor.

Datum održavanja: Četvrtak, 18.02.2021.

Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Transferne cijene su jedno od najkompleksnijih poreskih pitanja, koji se nije dovoljno izučavao u obrazovnim institucijama. Jako puno je otvorenih pitanja sa kojima se susreću poreski obveznici u Bosni i Hercegovini prilikom izrade Izvještaja o transfernim cijenama.

Regulatorni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o porezu na dobit (“Službene novine FBiH, broj 15/2016), u članu 46., propisuje obavezu poreznim obveznicima, koji učestvuju u transakcijama sa povezanim licima, da u trenutku podnošenja poreske prijave (31.03. tekuće kalendarske godine za prethodnu poresku godinu), moraju imati dokumentaciju o transakcijskim cijenama.

Dokumentacija mora sadržavati dovoljno informacija o pomenutim transakcijama, kao i analizu kojom dokazuje da su uslovi njegovih transakcija sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Seminarom će biti obuhvaćeni i pojašnjeni sljedeći pojmovi:

 Pojam transfernih cijena
Pravni okvir za analizu transfernih cijena u Bosni i Hercegovini
 Identifikovanje povezanih lica
 Transakcije sa povezanim licima
 Kontrolisane i nekontrolisane transakcije
 Analiza industrije
Funkcionalna analiza
Metode i izbor metode za analizu transfernih cijena
Metoda usporedivih nekontroliranih cijena,
Metoda preprodajne cijene,
Metoda cijene koštanja uvećana za upobičajnu zaradu
Metoda podjele dobiti
Metoda transakcijske neto marže
Korištenje baze podataka
 Praktičan primjer izrade Izvještaja o transfernim cijenama

Seminar će obrađivati više cjelina koje su Vam potrebne da uđete u “svijet” transfernih cijena, a napominjemo da se Zakon o porezu na dobit, propisuje novčane kazne za neposjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama, koje se kreću u rasponu od 3.000 do 100.000 KM. Ističemo da po prijemu zahtjeva Poreske uprave ste dužni podnijeti dokumentaciju o transfernim cijenama u roku 45 dana.

OECD-ove Smjernice o određivanju transfernih cijena, definiraju da naknade u transakcijama između dva nezavisna pravna lica moraju biti odraz funkcija koje obavlja svako društvo. Predmetom funkcionalne analize se definiraju poslovi i rizici koje obavljaju pravna lica a ono što se postavlja kao imperativ je odgovor na sljedeća pitanja:

“tko šta čini?”,
 “u kojem kontekstu?”,
 “u kojim uslovima?”,
 s kim?”,
 “s kojom imovinom?”.

Pored toga, OECD-ove Smjernice o određivanju transfernih cijena, specificiraju sljedeće indikatore na kojima se zasniva analiza:

Neto dobit podijeljena sa prihodima od prodaje,
Neto dobit podijeljena sa troškovima,
Neto dobit podijeljena s imovinom,
Berry omjer,
Ostali neto profitni indikatori.

Cilj seminara:

Cilj seminara je predstaviti transferne cijene, transakcije između povezanih lica i praktično pokazati kako sačiniti Izvještaj o transfernim cijenama u Bosni i Hercegovini.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen osobama koje su spremne stjecati nova znanja i sistematizirati postojeća znanja iz oblasti poreskog savjetovanja I izrade Izvještaja o transfernim cijenama. Isto tako seminar je namijenjen računovođama, internim revizorima, eksternim revizorima, bankarima, kreditnim analitičarima, poreznim savjetnicima, rukovodiocima finansija i računovodstva, svim razinama menadžera koji rade na poslovima poreskog savjetovanja.

Predavač

fahrudin h

Fahrudin Hasanović

Internom revizijom se bavi više od petnaest godina, a radno iskustvo je sticao u Odjelima interne revizije Raiffeisen Bank Sarajevo i BH Telecom Sarajevo. Vršio je dužnost predsjednika i člana Odbora za reviziju u više privrednih društava. Pored toga, bavi se poslovnim finansijama, procjenama vrijednosti pravnih osoba, forenzičkom revizijom i transfernim cijenama. Autor je više članaka iz oblasti poslovnih finansija, revizije, forenzičke revizije i sl. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer finansijski menadžment. Vlasnik je domene i web sajta: www.forensicandfraud.ba. Dugogodišnji je član i predavač u Institutu za internu reviziju BiH. Član je Saveza računovođa i revizora FBIH/RS. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, trčanjem i skijanjem.

Nabrajat ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač:

 Certifikat za forenzičkog računovođu,
 Licenca za Ovlaštenog procjenitelja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala,
 External Quality Assessor in accordance with the IIA Standards,
 Nacionalni Certifikat ovlaštenog internog revizora u BiH (oblast: banke, IT i javni sektor/NGO),
 Certifikat internog revizora za javni sektor izdatog od Ministarstva finansija,
 Diploma za „Forensic Accounting Level 4“ izdata od ABC Awards & Certa Awards, UK.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Transferne cijene iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 11. februara iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
Materijal za pisanje
Potvrdu o učešću na seminaru
Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja:

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 18. februar, 10-16h

Seminar možete pohađati i online uživo, iz vlastitog doma ili ureda!

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.