fbpx
Procjena vrijednosti preduzeća
Slider

Procjena vrijednosti preduzeća

Datum održavanja: Srijeda, 28.10.2020.

Seminar je ograničen na 15 učesnika!

Procjena vrijednosti preduzeća koristi se za potrebe investiranja, spajanja (Mergers and Acquisitions – M&A) ili kao dio internih mjera finansijske analize. Postoji više različitih pristupa analizi i vrednovanju preduzeća, te je potrebno znati kada je i koja metoda najprihvatljivija. Jedna od češće korištenih metoda je metoda diskontiranja budućih novčanih tokova (Discounted Cash Flow – DCF), koja će biti detaljno prikazana u teoretskom i praktičnom smislu na seminaru.

Seminar “Saznajte koliko vrijedi vaše preduzeće” će pokazati kako analiza kompanije nije apsolutna znanost, već počiva na procjeni, prosudbi, analizi stečenih znanja.

Procjena vrijednosti preduzeća se temelji na analizi makro-ekonomskog okruženja, djelatnosti kompanije i precizne historijske financijske analize. Pored DCF metode, tokom seminara ćemo prezentirati i metode usporedivih dioničkih društava putem multiplikatora. Procjenu vrijednosti preduzeća ćemo prezentirati u skladu s međunarodnim standardima procjene (International Valuation Standards – IVS). Također, objasnit ćemo na koji način možete pristupiti procjeni vrijednosti nekretnina koje imate u svom porftoliju.

Teme seminara:

Seminar sadrži četiri modula koja ćemo predstaviti kako slijedi:

Modul 1. – IVSC, međunarodni standardi procjene nam pokazuju metodologiju kojom se koristimo u procjenama. U okviru IVSC, verzija 2017. godina, predstavit ćemo opšti okvir kompetencija profesionalnih procjenitelja kao i etički kodeks. Pored toga obradit ćemo pripremne radnje za procjenu, vrste ugovaranja i angažmana kao i preporučenu cijenu koštanja procjene. Također, obradit ćemo IVSC standard i potrebnu dokumentaciju i prikupljanje iste u cilju izrade adekvatne procjene.

Modul 2. – DCF metodom predstavit ćemo vrijednost preduzeća koja je jednaka sumi budućih novčanih tokova diskontovanih na sadašnju vrijednost s odgovarajućom diskontnom stopom. Radi se o dvofaznom modelu kojim se izračunava period visokog rasta i period stabilnog rasta tj. NPV FCF i NPV TV. Objasnit ćemo vam pojmove i kako da izračunate WACC – ponderisani prosječni trošak kapitala, ROIC – povrat na uloženi kapital, NOPAT, IC , dugoročnu stopu rasta (q) i još puno toga. Sve to radimo da bi došli do EV – Enerprise value tj. ukupne vrijednosti cijelog preduzeća.

Modul 3. – Predstavit ćemo procjenu vrijednosti preduzeća na bazi multiplikatora EPS, P/S, itd, sa primjerom predzeća koja kotiraju na Sarajevskoj, odnosno Banjalučkoj berzi.

Modul 4. – Procjena vrijednost nekretnina će obuhvatiti predstavljanje procjenu na bazi stope kapitalizacije zatim procjena po metodi rezidualne vrijednosti i metodom usporedivih vrijednosti.

Cilj seminara:

Predstaviti analitičke procedure i tehnike koje se koriste prilikom procjene vrijednosti preduzeća i nekretnina. Koristit ćemo najaktuelniju metodu DCF, a predstavit ćemo procjenu na bazi multiplikatora kako bi već nakon seminara mogli krenuti u praktičnu primjenu stečenih znanja. Ukoliko budete imali pitanja, zajedno ćemo pokušati odgovoriti na ista, a sve kroz interaktivan pristup.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima kompanija, finansijskim direktorima, investitorima, procjeniteljima, finansijskim analitičarima, bankarima kao i onima koji razmišljaju o procjeni vrijednosti preduzeća/nekretnina.

Predavač

fahrudin h

Fahrudin Hasanović

Internom revizijom se bavi više od petnaest godina. Radno iskustvo je sticao u Odjelima interne revizije Raiffeisen Bank Sarajevo i BH Telecom Sarajevo. Bavi se poslovnim finansijama, procjenama vrijednosti pravnih osoba, forenzičkom revizijom i transfernim cijenama. Autor je više članaka iz oblasti poslovnih finansija, revizije, forenzičke revizije i sl. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Dugogodišnji je član i predavač u Institutu za internu reviziju BiH. Član je Saveza računovođa i revizora FBIH/RS. U slobodno vrijeme se bavi trčanjem, igra tenis i skija.

Predstavit ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač:

Certifikat za forenzičkog računovođu

Certifikat za forenzičkog revizora

Licenca za Ovlaštenog procjenitelja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala

Certifikat ovlaštenog internog revizora u BiH (oblast: banke, IT i javni sektor/NGO)

Certifikat internog revizora za javni sektor izdatog od Ministarstva finansija

Diploma za „Forensic Accounting Level 4“, izdata od ABC Awards & Certa Awards, UK

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Procjena vrijednosti preduzeća iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 26. oktobra iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

 Učešće na seminaru
 Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 Materijal za pisanje
 Potvrdu o učešću na seminaru
 Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 28. oktobar, 10-17h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: